Producenci

Zobacz wszystkich

Biuro Obsługi Klienta

Płacę przez PayU

Reklamacje

     Kupujący, nie będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera.
W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.


Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
Do reklamowanego produktu zaleca się dołączyć dowód zakupu lub jego kopię– znacznie ułatwi to procedurę reklamacji.


Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera kupującego (w szczególności monitora) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.


Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez klienta reklamacji w przeciągu 14 dni.
Brak odpowiedzi ze strony sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

Płacę przez PayU